Apie sistemą

Apie mus

Sistema „Netrukdyk!” padės sumažinti gaunamo spam'o – reklaminių elektroninių laiškų ir skambučių kiekį.

„Netrukdyk!” dalyje registruokite telefono numerius ir elektroninio pašto adresus kuriais nenorite gauti reklamos ir visokių pasiūlymų. Galima registruoti ne tik asmeninius, bet ir įmonės kontaktus.

https://netrukdyk.lt/registracija/telefonas
https://netrukdyk.lt/registracija/el-pastas

„Atsisakau” dalyje registruokite atvejus, kai įmonė nereaguoja į atsisakymą ir vis tiek siuntinėja laiškus ar skambinėja su pasiūlymais.

https://netrukdyk.lt/atsisakau/registracija


Kas yra „Netrukdyk”


Projektas „Netrukdyk” skirtas padėti vartotojams apsiginti nuo nepageidaujamos tiesioginės reklamos („spamo”). Šiais laikais, kai dauguma mūsų su savimi nuolat nešiojasi telefoną ir yra pasiekiami 24/7 bet kokiomis ryšio priemonėmis, norime aiškiai kontroliuoti, kas ir kada gali su mumis susisiekti, kas gali reikalauti mūsų laiko ir dėmesio, kokią informaciją norime gauti, o kokios ne.


Yra nemažai šią sritį reguliuojančių įstatymų, tačiau ne visi jie veikia, ne visi verslininkai jų paiso, ne visi vartotojai gerai žino savo teises, be to yra daugybė "pilkų" zonų, kurios palieka daug interpretacijos laisvės.


Todėl ir atsirado duomenų bazė "Netrukdyk", kurioje įrašydami savo telefoną ir/arba elektroninį paštą aiškiai ir nedviprasmiškai pareiškiate: „nenoriu „spamo”, nenoriu, kad man ką nors reklamuotumėte, siūlytumėte ar teiktumėte informaciją apie save tol, kol aš pats tos informacijos iš jūsų nepaprašysiu”.


Žinoma, negalime garantuoti, kad užregistravę savo kontaktus bazėje nebegausite jokios nepageidaujamos reklamos, jūsų visi nebetrukdys įkyrūs skambučiai. Viskas priklauso nuo verslininkų sąmoningumo. Visada pasitaikys ne visai sąžiningų žmonių, kurie nepaiso jokių normų. Mes neturime galimybės priversti jų laikytis įstatymų ir verslo etikos principų. Bet mes galime bendradarbiaudami su etiškais verslininkais formuoti gerąją praktiką.


Sąžiningas verslas pats nėra suinteresuotas brukti Jums savo pasiūlymus per prievartą. Verslas yra suinteresuotas parduoti. Tuščias skambinėjimas ir rašinėjimas tiems, kurie tikrai iš jų nieko nepirks, nėra verslo tikslas. Todėl rimti verslininkai patys pageidauja žinoti iš anksto, kam rašyti ar skambinti bus tik tik laiko ir lėšų švaistymas. 


Na, o apie ypač įkyrius trukdytojus mes galime jums padėti pranešti atitinkamoms priežiūros institucijoms Kas yra „Atsisakau”

 

Sistema „Atsisakau” skirta padėti Jums sustabdyti nepageidaujamos tiesioginės reklamos srautą į Jūsų telefoną ar elektroninį paštą  tais atvejais, kai įmonei buvote davę sutikimą tokią reklamą Jums teikti, bet norite šį sutikimą atšaukti.

 

Nesvarbu,  sąmoningai ar nepagalvoję kur nors padėjote varnelę, kad sutinkate gauti įmonės naujienas bei pasiūlymus, įstatymas sako, kad turite pilną teisę bet kada šį sutikimą atšaukti. Dar įstatymas sako, kad atšaukti sutikimą turi būti taip pat lengva, kaip ir jį duoti. Tačiau realiai atsisakyti reklamos dažnai būna žymiai sunkiau, negu tik padėti varnelę. Nurodyti atsisakymo būdai kartais neveikia, arba jie iš viso nebūna nurodyti.  

 

Kitas dažnas atvejis – kai įmonė mano turinti teisę Jums nuolat priminti apie save ir vis siūlyti Jums ką nors naujo vien dėl to, kad esate ar buvote jos klientas.  Neretai žmonės net nežino, kad įmonė to daryti neturi teisės, arba nedrįsta griežtai atsisakyti tokio brukalo, nes nėra tikri, kaip tai paveriktų jų turimą sutartį su šiuo tiekėju. 

 

Jeigu Jums nepavyksta pasakyti „ne”  įkyriems reklamuotojams, galite užregistruoti kiekvieną tokį atvejį sistemoje „Atsisakau” ir Jūsų „ne” jiems perduosime mes – kvalifikuotai, kartu su įstatymų ir pasekmių išaiškinimu. O jeigu ir tai nepadės, perduosime tokius atvejus įvertinti ir imtis atitinkamų veiksmų priežiūros institucijoms.Asociacija


Projektą „Netrukdyk” vykdo ir vysto Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija APGIDA


Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:
  • vartotojų teisių gynimas privatumo užtikrinimo ir duomenų apsaugos srityje;
  • gerosios praktikos formavimas verslo subjektų komunikavimo su esamais ir potencialiais klientais srityje. 

Įgyvendindama šiuos tikslus, Asociacija:

  • vykdo švietimo ir informacijos sklaidos projektus;
  • padeda vartotojams ginti savo privatumą ir teisę patiems valdyti savo asmens duomenų vartojimą, nustatytą Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) ir kituose įstatymuose, jų santykiuose su verslo subjektais ir kitais paslaugų tiekėjais;
  • stebi ir analizuoja Europos Sąjungos ir jai priklausančių valstybių teisinę bazę bei praktiką privatumo ir asmens duomenų apsaugos srityje, rengia pasiūlymus ir rekomendacijas valstybės institucijoms, verslo subjektams ir kitoms suinteresuotoms grupėms siekiant įdiegti ir įgyvendinti geriausius asmens duomenų apsaugos praktikos standartus Lietuvoje;
  • bendradarbiauja su šioje srityje veikiančiomis Lietuvos ir užsienio organizacijomis, dalyvauja renginiuose ir bendruose projektuose.