Informacija

Vartotojų teisių gynimo organizacijos

LVOA - Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas

Lietuvos nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas,, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovaujantis Lietuvos vartotojų ir vartotojų asociacijų interesus valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje.