Registruotis

Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Sistemą „Netrukdyk!” administruoja Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacija APGIDA, juridinio asmens kodas 305225954.


1.2. Vartotojas sistemoje „Netrukdyk!” reigistruodamas savo telefono numerį ar elektroninio pašto adresą aktyviai pareiškia, kad nepageidauja įregistruotais kontaktais gauti jokių laiškų, pranešimų, skambučių, žinučių ar kitos formos komunikacijos, kurios tikslas yra reklamuoti, siūlyti įsigyti arba informuoti apie prekes ir paslaugas iš bet kokių fizinių ar juridinių asmenų, kuriems jis nėra aiškiai ir nedviprasmiškai davęs sutikimo ar išreiškęs noro tokią komunikaciją gauti.  


1.3. Sistemoje „Netrukdyk!” užregistruoti telefono numerius ir elektroninio pašto adresus gali tik asmuo, kuris pats juos naudoja; šiai nuostatai užtikrinti yra įgyvendinta grįžtamojo ryšio patvirtinimo procedūra.


1.4. Išregistruoti kontaktą iš sistemos „Netrukdyk!” galima lygiai tokiu pačiu būdu, kaip ir įregistruoti. Taip pat galima bet kada pasitikrinti, ar vartojamas kontaktas jau yra registruotas.


1.5. Sistemoje „Netrukdyk!” registruojami tik kontaktai – telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai, bet ne patys vartotojai; registruojant kontaktą nereikia pateikti absoliučiai jokių kitų asmens duomenų ir jokie duomenys apie tai, kas yra užregistruoto kontakto vartotojas, į sistemą „Netrukdyk!” ƒnepatenka.  Patikrinimas, ar tikrai pats ryšio priemonės vartotojas išreiškia valią įtraukti jos duomenis į „Netrukdyk!” sistemą vykdomas grįžtamuoju ryšiu per patį registruojamą telefono numerį ar elektroninio pašto adresą.


1.6. Vienas asmuo gali užregistruoti neribotą skaičių telefono numerių bei elektroninio pašto adresų su sąlyga, kad jis pats yra jų vartotojas (t.y. gali iš to telefono numerio pats paskambinti, perskaityti į jį gautą SMS žinutę arba perskaityti tuo adresu gautą elektroninį laišką). 


1.7. Jeigu vienas asmuo registruoja daugiau nei vieną telefono numerį ar/ir elektroninio pašto adresą, „Netrukdyk!” sistemoje jie yra įvedami kaip visiškai atskiri nepriklausomi įrašai ir nėra jokiu būdu susiejami tarpusavyje .


1.8. Sistemoje „Netrukdyk!” galima registruoti tiek fizinių, tiek juridinių asmenų naudojamus telefono numerius ir elektroninio pašto adresus, nedaroma jokio skirtumo dėl jų priklausomybės.


1.9. Sistemoje „Netrukdyk!” registruoti telefono numeriai ir elektroninio pašto adresai nėra perduodami trečiosioms šalims;  įmonės gali tik patikrinti savo jau tvarkomų kontaktinių duomenų statusą „Netrukdyk!” sistemoje. Kiekvienam tikrinamam elektroninio pašto adresui ar telefono numeriui duodamas atsakymas „registruotas” arba „neregistruotas”.


1.10. Įmonių tvarkomų kontaktinių duomenų sutikrinimas su „Netrukdyk!” duomenų baze vykdomas Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacijos APGIDA techninio rėmėjo UAB „Creditreform Lietuva” teikiamomis priemonėmis.


2. Elektroninio pašto adreso registravimas


2.1. Elektroninio pašto adresą įregistruoti, išregistruoti, bei pasitikrinti jo statusą sistemoje „Netrukdyk!” galima puslapyje http://netrukdyk.lt/registracija/el-pastas.


2.2. Įregistravimo, išregistravimo ir patikrinimo, ar toks elektroninio pašto adresas jau yra sistemoje, procedūra vykdoma tuo pačiu būdu per tą pačią automatinio registravimo sistemą ir ją gali atlikti tik pats to elektroninio pašto savininkas (vartotojas).


2.3. Įregistruoti, patikrinti ar išregistruoti savo elektroninio pašto adresą vartotojas gali tik tuo metu, kai turi galimybę gauti ir perskaityti į jį ateinančius laiškus, nes įregistravimo, patikrinimo ar išregistravimo metu per šį elektroninio pašto adresą yra vykdoma komunikacija su vartotoju. 


2.4. To paties elektroninio pašto adreso įregistravimo, išregistravimo bei patikrinimo procedūras galima atlikti neribotą skaičių kartų. 


2.5. Dėl kokių nors priežasčių nebaigus įregistravimo ar išregistravimo procedūros bet kada galima pradėti ją iš naujo.


3. Mobiliojo ryšio telefono numerio registravimas


3.1. Mobiliojo ryšio telefono numerį įregistruoti, išregistruoti, bei pasitikrinti jo statusą sistemoje „Netrukdyk!” galima puslapyje http://netrukdyk.lt/registracija/telefonas


3.2. Įregistravimo, išregistravimo ir patikrinimo, ar toks mobiliojo ryšio telefono numeris jau yra sistemoje procedūra vykdoma tuo pačiu būdu per tą pačią automatinio registravimo sistemą ir ją gali atlikti tik pats to telefono savininkas (vartotojas).


3.3. Įregistruoti, patikrinti ar išregistruoti savo mobiliojo ryšio telefono numerį vartotojas gali tik tuo metu, kai turi galimybę gauti ir perskaityti į jį ateinančias trumpąsias žinutes (SMS), nes įregistravimo, patikrinimo ar išregistravimo metu per šį telefono numerį yra vykdoma komunikacija su vartotoju. 


3.4. To paties mobiliojo ryšio telefono numerio įregistravimo, išregistravimo bei patikrinimo procedūras galima atlikti neribotą skaičių kartų. 


3.5. Dėl kokių nors priežasčių nebaigus įregistravimo ar išregistravimo procedūros bet kada galima pradėti ją iš naujo.


4. Stacionaraus ryšio telefono numerio registravimas


4.1. Stacionaraus ryšio telefono numerį įregistruoti, išregistruoti bei pasitikrinti jo statusą sistemoje „Netrukdyk!” galima paskambinus numeriu  +370 647 21768 (galioja įprastinis vartotojo  plano tarifas skambinant į mobilųjį telefoną)


4.2. Įregistravimo, išregistravimo ir patikrinimo, ar toks stacionaraus telefono numeris jau yra sistemoje procedūra vykdoma tuo pačiu būdu per tą pačią automatinio registravimo sistemą ir ją gali atlikti tik pats to telefono savininkas (vartotojas).


4.3. Įregistruojant ar išregistruojant stacionaraus ryšio telefono numerį sistema perskambina vartotojui į jo numerį, todėl procedūra bus sėkminga tik tuo atveju, jei vartotojas užtikrins, kad galės pats atsiliepti šiuo telefonu 10 minučių laikotarpyje nuo procedūros iniciavimo skambučio.


4.4. To paties stacionaraus ryšio telefono numerio įregistravimo, išregistravimo bei patikrinimo procedūras galima atlikti neribotą skaičių kartų. 


4.5. Dėl kokių nors priežasčių nebaigus įregistravimo ar išregistravimo procedūros bet kada galima pradėti ją iš naujo.