Registruotis

Prisijungimas įmonėms

Įmonės, vykdančios tiesioginės rinkodaros akcijas ir norinčios sutikrinti turimus sąrašus su „Netrukdyk!” duomenų baze, gali tai padaryti Asmens privatumo gynimo ir duomenų apsaugos asociacijos APGIDA techninio rėmėjo teikiamomis priemonėmis.


Prašome susisiekti tel. 8 5 2058761

PASTABA: jeigu norite sistemoje „Netrukdyk!“ užregistruoti savo įmonės telefonus ir elektroninio pašto adresus ir taip sumažinti tiesioginės reklamos srautą į juos, tai galite padaryti bendroje registravimo sistemoje čia.

„Netrukdyk!“ teikia apsaugą telefonams ir elektroninio pašto adresams nepriklausomai nuo to, kas yra jų vartotojas. Bet kokios priklausomybės elektroninių ryšio priemonių privatumą reglamentuoja ir reklaminę komunikaciją be išankstinio sutikimo draudžia Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas